Nu

de letter nu

(το γράμμα νή)

Er wordt aangenomen dat de Griekse letter Nu (Ν, ν) afkomstig is van de Fenicische letter nun, die een vis vertegenwoordigde. De Grieken pasten het Fenicische alfabet aan en gaven de letter Nu de klank /n/.

In het oude Griekenland werd de letter Nu gebruikt om het getal 50 weer te geven en werd geassocieerd met het concept van verandering en transitie. Het werd in sommige contexten ook gebruikt om de godin Athene te vertegenwoordigen.

De letter Nu heeft een aanzienlijke impact gehad op de ontwikkeling van de Griekse taal, waar hij wordt gebruikt om de medeklinkerklank /n/ weer te geven. Het wordt in sommige woorden ook gebruikt om een ​​kwantitatieve of numerieke kwaliteit aan te duiden.

De kleine letter Nu (v) is ook gebruikt om een ​​breed scala aan symbolen en concepten in de wetenschap en wiskunde weer te geven, waaronder de frequentie in de golfmechanica, de kinematische viscositeit in de vloeistofmechanica en de correlatiecoëfficiënt in de statistiek.

De letter Nu heeft ook een grote impact gehad op religie en spiritualiteit. In sommige mystieke tradities wordt de letter Nu geassocieerd met het goddelijke en wordt hij beschouwd als een symbool van spirituele transformatie en verlichting.

Weetje:

De letter Nu (Ν, ν) werd in sommige contexten ook gebruikt om de godin Athene te vertegenwoordigen.

Het Griekse alfabet:

HoofdletterKleine letterNaamLatijnse letterCode* (HMTL)
Α αAlfaaα
Β βBètabβ
ΓγGammagγ
ΔδDeltadδ
ΕεEpsilone of eeε
ΖζZètazζ
ΗηÈtae of iη
ΘθThètathθ
ΙιJotai of jι
ΚκKappakκ
ΛλLambdalλ
ΜμMumμ
ΝνNunν
ΞξKsiksξ
ΟοOmikronoο
ΠπPipπ
ΡρRhorρ
ΣσSigmasσ
ΤτTautτ
Υυ Ypsiloniυ
ΦφPhif of phφ
ΧχChichχ
ΨψPsipsiψ
ΩωOmegaoω
*De HTML-codes genereren een kleine letter, voor een Griekse hoofdletter wordt dezelfde code gebruikt, maar met een hoofdletter na het &-teken:
ω genereert dus: ω
Ω genereert dus: Ω.