Eta

de letter eta

(το γράμμα ήτα)

De zevende letter van het Griekse alfabet is Eta (Η, η). Hier volgen enkele feiten over (de geschiedenis van) de letter Eta:

Er wordt aangenomen dat de letter Eta afkomstig is van de Fenicische letter heth, die een hek of omheining vertegenwoordigde. De Grieken pasten het Fenicische alfabet aan en gaven de letter Eta de klank /ɛː/ of /eː/.

In het oude Griekenland werd de letter Eta gebruikt om het getal acht weer te geven en werd geassocieerd met het concept van oneindigheid en eeuwigheid. Het werd in sommige contexten ook gebruikt om de godin Hera te vertegenwoordigen.

De letter Eta heeft een aanzienlijke impact gehad op de ontwikkeling van de Griekse taal, waar hij wordt gebruikt om de lange klinker /i/ of /ɛ/ weer te geven. Het wordt in sommige woorden ook als achtervoegsel gebruikt om een ​​vrouwelijke of vrouwelijke kwaliteit aan te duiden.

De kleine letter Eta (η) is ook gebruikt om een ​​breed scala aan symbolen en concepten in de wetenschap en wiskunde weer te geven, waaronder de efficiëntie van een warmtemotor, de afschuifviscositeit in de vloeistofdynamica en de Hubble-constante in de kosmologie.

De zevende letter van het Griekse alfabet heeft ook een grote impact gehad op religie en spiritualiteit. In sommige mystieke tradities wordt de letter Eta geassocieerd met het goddelijke en wordt hij beschouwd als een symbool van spiritueel ontwaken en verlichting.

Over het geheel genomen heeft de letter Eta een rijke geschiedenis en heeft hij een belangrijke rol gespeeld op veel verschillende gebieden, waaronder taal, cultuur en wetenschap.

Feitje:

De kleine letter Eta (η) wordt ook gebruikt voor de Hubble-constante in de kosmologie.

Het Griekse alfabet:

HoofdletterKleine letterNaamLatijnse letterCode* (HMTL)
Α αAlfaaα
Β βBètabβ
ΓγGammagγ
ΔδDeltadδ
ΕεEpsilone of eeε
ΖζZètazζ
ΗηÈtae of iη
ΘθThètathθ
ΙιJotai of jι
ΚκKappakκ
ΛλLambdalλ
ΜμMumμ
ΝνNunν
ΞξKsiksξ
ΟοOmikronoο
ΠπPipπ
ΡρRhorρ
ΣσSigmasσ
ΤτTautτ
Υυ Ypsiloniυ
ΦφPhif of phφ
ΧχChichχ
ΨψPsipsiψ
ΩωOmegaoω
*De HTML-codes genereren een kleine letter, voor een Griekse hoofdletter wordt dezelfde code gebruikt, maar met een hoofdletter na het &-teken:
ω genereert dus: ω
Ω genereert dus: Ω.